Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Seznam duší

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Seznam duší  


Studie historické demografie (102-1) jsou většinou založeny na záznamech, které předcházely evidenci přirozené měny (212-1) a pravidelným sčítáním lidu (202-1). Církevní matriky1 obsahovaly původně záznamy o církevních úkonech, jako jsou křty2, sňatky (503-2) a pohřby3, na základě kterých bylo možno usuzovat na události přirozené měny (211-1). Podobně různé seznamy zachycovaly části obyvatelstva a jen výjimečně všechno obyvatelstvo; patří sem seznamy duší6, kam byli zapisováni všichni obyvatelé farností, seznamy přijímajících7, seznamy biřmovaných8 a pro účely státní správy pak seznamy krbů9, seznamy poplatníků10 a odvodní seznamy11.

  • 1. Církevní matriky byly postupně doplňovány i o další záznamy demografických událostí.
  • 3. Pohřbem se zpravidla chápou celé pohřební obřady.
  • 4. Živě narozené děti, u kterých je obava z předčasného úmrtí, bývají někdy nouzově pokřtěné. Křest z nouze nemusí být vykonán knězem.
  • 5. Děti, které byly nouzově pokřtěné před církevním křtem, mají v některých jazycích zvláštní označení.
  • 6. V některých jazycích, např. v č., fr. a něm., se používá ter. status animarum.
  • 10. Seznamy poplatníků podobně jako i jiné seznamy mají různé názvy, např. berní rula, berní knihy apod.
  • 11. Dříve označovány jako konskripční seznamy.


More...