Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Standardní populace

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Standardní populace  


Hodnota ukazatele hrubá míra úmrtnosti (401-4) závisí na intenzitě úmrtnosti v jednotlivých věkových skupinách (resp. jednotkách věku) a na věkové struktuře (325-6) zkoumané populace. Pro odstranění vlivu věkové struktury se konstruují srovnávací ukazatele úmrtnosti1, které umožňují porovnávání celkové intenzity úmrtnosti. Jeden způsob je založen na aplikaci měr úmrtnosti podle věku (401-7) na věkovou strukturu standardní populace2; míry úmrtnosti podle věku jsou váženy četnostmi věkových skupin této standardní populace. Tento způsob se nazývá metoda přímé standardizace3. Jestliže míry úmrtnosti podle věku za srovnávané populace nejsou k dispozici, je nutno použít metodu nepřímé standardizace4, při které za standard zvolíme míry úmrtnosti podle věku některé ze srovnávaných populací nebo ev. populace jiné, kterou tím určíme za standardní. Ty označíme za standardní míry úmrtnosti podle věku6 a tyto míry aplikujeme na věkové struktury srovnávaných populací, Tímto způsobem dostaneme očekávaný počet zemřelých8, tj. počet osob, které by zemřely za předpokladu, že by v dané populaci byly takové míry úmrtnosti podle věku jako v populaci zvolené za standard. Jestliže skutečný počet zemřelých7 dané populace vydělíme očekávaným počtem zemřelých, který zpravidla bereme za 100, dostaneme srovnávací index úmrtnosti5.

  • 1. Mezi srovnávací míry úmrtnosti patří standardizované míry úmrtnosti.
  • 5. Srovnávací index úmrtnosti je vlastně také standardizovaný index úmrtnosti, neboť je založen na metodě nepřímé standardizace. Nepřímo standardizovanou hrubou míru úmrtnosti dostaneme, vynásobíme-li hrubou míru úmrtnosti srovnávacím indexem úmrtnosti. Srovnávací index úmrtnosti může mít též jiný význam; tímto ter. se označuje též standardizovaná hrubá míra úmrtnosti.
  • 8. Očekávaný počet zemřelých n. též teoretický počet zemřelých je vlastně výsledek tohoto výpočtu.


More...