Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Statistika přirozené měny

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Statistika přirozené měny  


Statistika přirozené měny1 je založena na zápisech v matrikách (211-4); na jejich základě se vyplňují různá statistická hlášení2 zasílaná ke zpracování statistickým orgánům.

  • 2. Statistická hlášení o událostech přirozené měny nelze zaměňovat s matričními doklady (211-3) mají zpravidla samostatná označení; tak rozeznáváme hlášení o narození, hlášení o sňatku a hlášení o úmrtí (430-1). Jelikož vznikají zpravidla výpisem z matričního záznamu, dostaly v některých jazycích samostatné označení. Výjimkou jsou hlášení o rozvodu, které je výpisem ze soudního rozhodnutí, hlášení o stěhování a hlášení o potratu.
  • 3. Demografické události (201-3) se stále častěji uskutečňují jinde, než je trvalé bydliště osob, kterých se týkají; proto se zpravidla převádějí do místa trvalého bydliště a tento postup se nazývá domicilace. Sestavení tabulek podle místa bydlištěJe pro potřeby demografické analýzy cennější než tabulky sestavené podle místa události. V řadě zemí neodpovídá období matričního zápisu datu události; může mezi nimi být i víceletý rozdíl.


More...