Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Tabulka

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Tabulka  


Číselné údaje demografických funkcí jsou nejčastěji uváděny v tabulkách1, viz např. úmrtnostní tabulky (432-1), tabulky plodnosti (634-1) nebo tabulky sňatečnosti (522-1). Rozlišujeme dva druhy těchto tabulek, jednak tabulky intervalové2, které se týkají určitého časového období, jednak tabulky kohortny3, které se týkají určité kohorty. Společný vliv více neopakovatelných událostí může být popsán funkcemi vícevýchodných tabulek4, např. vliv prvního sňatku a úmrtí svobodné osoby na populaci svobodných.

  • 2. Zvláštním případem intervalových tabulek jsou tabulky roční, někdy méně vhodně označované jako průřezové.
  • 3. Jestliže se kohortní tabulky týkají jedné nebo několika generací, označujeme je jako generační tabulky. Pro označení tohoto druhu tabidek můžeme použít též termínu tabulky longitudinální oproti tabulkám transversálním (153-2).
  • 4. Vícevýchodné n. několikavýchodné tabulky; nejčastější jejich formou jsou tabulky dvojvýchodné.
  • 5. Pro přímé použití k výpočtu populačních prognóz může být tabelována též funkce pravděpodobnosti přežití (431-7); takové tabulky úmrtnosti mohou pak být nazvány tabulky perspektivní.


More...