Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Tabulka invalidity

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Tabulka invalidity  


Pod ter. porucha zdraví1 se rozumí jakákoliv fyzická, funkční nebo psychická porucha jako důsledek nemoci (420-2), poranění (422-1), otravy (422-2) nebo vrozené vývojové vady (424-2). Jestliže tato porucha znemožňuje účast v pracovním procesu, nazývá se pracovní neschopnost2, která může být buď celková nebo částečná; trvalá pracovní neschopnost3, ať částečná či celková, se označuje jako invalidita4. Pravděpodobnost, že osoba v přesném věku ξ se stane invalidní před dosažením přesného věku ξ + 1 , se označuje jako pravděpodobnost invalidity5 ve věku x, která je základem pro konstrukci tabulek invalidity6 jako zvláštního případu tabulek života (432-1).

  • 2. Pracovní neschopnost je nezpůsobilost pracovat ze zdravotních důvodů.
  • 5. Syn. je riziko invalidity.


More...