Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Tabulková míra úmrtnosti

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Tabulková míra úmrtnosti  


Funkci dožití (432-3) odpovídá funkce úmrtí1, která udává počet zemřelých jako rozdíl mezi počtem dožívajících na počátku a na konci daného věkového intervalu. Další funkcí úmrtnostní tabulky (432-1) je naděje dožití3, což je průměrný počet let, který připadá na jednotlivce v určitém věku ještě prožít za předpokladu zachování intenzit úmrtnosti podle věku v období, pro které byla daná tabulka vypočtena. Zvláštním případem je naděje dožití při narození4; představuje průměrnou délku života právě narozeného dítěte za předpokladu zachování daného řádu vymírání. Převrácená hodnota naděje dožití se někdy též používá k charakteristice úmrtnosti, neboť je to tabulková míra úmrtnosti5.

  • 2. Tabulkový počet zemřelých je rozložení počtu zemřelých podle věku z funkce úmrtí v dokončeném veku.
  • 3. Syn. je střední délka života; integrací funkce dožití (432-3) mezi dvěma přesnými věky dostaneme celkový počet prožitých let, resp. počet let prožitých dožívajícími se věku ζ do věku ζ + n ; tato funkce se označuje někdy jako stacionární populace. Integrací funkce dožití od přesného věku ζ do konce života dostaneme celkový počet let, tj. počet člověkolet (135-7), který ještě prožijí osoby právě ζ leté; označuje se jako tζ a je základem pro výpočet naděje dožití.
  • 5. Tabulková míra úmrtnosti je vlastně míra úmrtnosti stacionární populace.


More...