Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Teritorium

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Teritorium  


V původním smyslu označuje země1 území (301-2), resp. jeho ohraničenou část. Souhrn lidí historicky spjatých společným jazykem, kulturou a zpravidla též ekonomikou, žijících alespoň při jeho vzniku na stejném území, tvoří národ2, který odlišujeme od politické jednotky - suverénního státu3; v jednom státu může žít více národů nebo národnostních menšin (viz 330-4). V jiném smyslu federální stát4, který je suverénní politickou jednotkou, sestává také ze států5 nebo zemí, které jsou členy uvedené federace. Teritoriem6 se označuje území (301-2), které bylo dříve kolonizováno a získalo určitý stupeň samostatnosti; podle tohoto stupně se rozlišují autonomní teritorium7, které se blíží svou povahou státu, a neautonomní teritorium8, které má pouze málo významnou samosprávu.

  • 2. Národ se někdy chápe ve smyslu lid; oba ter. je však nutno odlišit.
  • 4. Syn. je ter. federace nebo spolková republika.
  • 5. Někdy se ter. stát myslí pouze suverénní stát.
  • 7. Syn. v č. je samosprávné území.
  • 8. Syn. v č. je nesamosprávné území.


More...