Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Výběr

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Výběr  {{{CompleteIndexTerm}}}


Výběrové šetření1 je způsob statistického zjišťování, kdy nepozorujeme všechny jednotky v souboru, ale pouze jejich výběr2, a to za účelem odhadu, jaká je struktura n. rozložení znaků v celém souboru resp. jaké jsou jeho statistické parametry. Soubor se skládá z jednotek3, mezi nimiž zvolenou metodou určíme výběrové jednotky4, tj. ty jednotky, které budou tvořit výběr. V demografii jsou jednotkami většinou jednotlivci (110-2), rodiny (115-1) nebo domácnosti (110-3); výběrovými jednotkami mohou být také domy, byty, bloky domů, obce, oblasti apod. Výběrová šetření provádíme podle dobře připraveného plánu výběru5.

  • 2. Výběr se často nazývá také výběrovým souborem; patří do něho všechny jednotky, které odpovídají definici jeho vymezení.
  • 3. Syn. je ter. prvek, používaný však více v matematice, např. prvek množiny, čemuž ve statistice přibližně odpovídá ter. jednotka a množině pak soubor.
  • 5. Plán výběru by měl obsahovat všechny důležité etapy a práce výběrového postupu.


{{Lang_more_-{{{Lang}}}}}