Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Věk odchodu z ekonomické aktivity

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Věk odchodu z ekonomické aktivity  


Uvedené ukazatele slouží ke konstrukci tabulek ekonomické aktivity1, které mohou být sestrojeny v longitudinálním nebo transversálním pohledu (viz 153). Tabulky obsahují rozložení tabulkového počtu osob podle věku vstupu do ekonomické aktivity2 a podle věku odchodu z ekonomické aktivity3, ev. podle příčin odchodu, např. s uvažováním nebo bez uvažování úmrtnosti; dále obsahují průměrný věk vstupu do ekonomické aktivity4 a průměrný věk odchodu z ekonomické aktivity5. Výsledným ukazatelem tabulek ekonomické aktivity je střední délka ekonomické aktivity6, která může být vypočtena jako hrubá střední délka ekonomické aktivity7 za předpokladu neuvažování úmrtnosti a čistá střední délka ekonomické aktivity8, kdy se úmrtnost jako odchod z ekonomické aktivity respektuje; tyto ukazatele udávají průměrný počet let pracovního života, který v každém věku má před sebou ekonomicky aktivní osoba. Pro vstupující do ekonomické aktivity je střední délka ekonomické aktivity právě průměrná doba pracovního života9.

1 Tabulky ekonomické aktivity se počítají zpravidla pouze tehdy, jsou-li různá přerušení v prácí zanedbatelná; to je většinou splněno u mužů, Naproti tomu u žen přerušení ekonomické aktivity v důsledku mateřství a péče o děti výpočet těchto tabulek komplikuje. V takovém případě je nutno rozlišovat první vstup do ekonomické aktivity a opětovný vstup do ekonomické aktivity.

  • 9. Výsledky všech těchto výpočtů platí za předpokladu trvalého udržení intenzitních ukazatelů ekonomické aktivity v období, za které byly vypočteny.


More...