Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Variační rozpětí

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Variační rozpětí  


Kromě středních hodnot (140-1), charakterizujících velikost prvků v souboru, je důležité poznat také jejich měnlivost1, tj. jak se liší vzájemně nebo vzhledem k nějaké střední hodnotě. Ukazatele měnlivosti3 jsou založeny na odchylkách2 jednotlivých hodnot proměnných veličin mezi sebou nebo k nějaké střední hodnotě. Nejjednodušší charakteristikou měnlivosti je variační rozpětí4, což je rozdíl mezi největší a nejmenší pozorovanou hodnotou řady (140-7). Kvartilové rozpětí5 je definováno jako rozdíl mezi horním a dolním kvartilem (142-2); vymezuje střední polovinu hodnot řady. Jinou charakteristikou měnlivosti je pak kvartilová odchylka6, která je polovinou kvartilového rozpětí. Průměrná odchylka7 je aritmetickým průměrem (140-2) absolutních odchylek jednotlivých hodnot souboru od zvolené střední hodnoty. Nejpoužívanější mírou měnlivosti je průměrná čtvercová odchylka8 n. rozptyl8, vypočtený jako aritmetický průměr čtverců odchylek jednotlivých hodnot od aritmetického průměru a jeho druhá odmocnina, která se označuje jako směrodatná odchylka9.

  • 1. Syn. je variabilita.
  • 3. Ve stejném smyslu je možno hovořit o charakteristikách variability.
  • 6. Ve smyslu svého vymezení nazývá se kvartilová odchylka také polovinou kvartilového rozpětí.
  • 7. V č. nepoužíváme angl. ter. střední odchylka.
  • 8. Syn. je variance.
  • 9. V č. se používá též ter. standardní odchylka.


More...