Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Vlastník

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Vlastník  


Osoba bydlící v bytě, tj. uživatel bytu, může být z právního hlediska jeho vlastníkem1, nájemníkem2, uživatelem družstevního resp. služebního bytu nebo podnájemníkem3 (110-7, 110-8). Je-li byt obýván bez právního opodstatnění, hovoříme o neoprávněném držiteli4 bytu.

  • 1. Vlastník většího počtu bytů, činžovních domů a ev. též dalších nemovitostí se nazývá někdy majitel realit. Společně s osobou, která má k bytu právní vztah, jsou uživateli bytu i další členové domácnosti resp. podnájemníci.
  • 2. Byt je možno pronajmout prázdný nebo zařízený.
  • 5. Jestliže nájemník dále pronajímá část svého bytu, lze ho označit za hlavního nájemníka.


More...