Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Vstup dat

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Vstup dat  


Jakákoli zpracovávaná informace v počítači (225-2) prochází třemi hlavními fázemi. V první probíhá vstup dat1, který může být uskutečněn pomocí děr-ných štítků (224-3) nebo dialogově2 s počítačovým zařízením jako je např. klávesnice terminálu (227-8) nebo čtecí zařízení; také data, která jsou již uložena buď ve vnitřní paměti (226-2) nebo v některé z vnějších pamětí (226-3), mohou být zpřístupněna a použita jako vstupní. Druhou fází je zpracování (220-2), které je rozděleno na dva typy: numerické zpracování4 a nenumerické zpracování5. V prvním případě jde o provádění statistických a aritmetických výpočtů, ve druhém o přípravu zpracování jako jsou např. třídění (130-7). Ve třetí fázi, která se někdy označuje jako výstupní fáze, zpracované výsledky6 mohou být vytištěny v řádkové tiskárně (227-6) nebo zachovány uložením do vnější paměti (226-3) za účelem dalšího zpracování. Výsledky také mohou být převedeny do grafického terminálu7, který poskytuje výstupy přímo ve formě grafů a obrázků.

  • 1. Vstup dat n. angl. ter. input.
  • 2. Ter. dialogově má vystihnout bezprostřední vztah (dialog) uživatele se vstupním zařízením počítače; v tomto smyslu se používá též angl. ter. online.
  • 3. Do první fáze patří též uchopení dat.
  • 6. Syn. je výsledek zpracování, což je vlastně též výstup dat, n. angl. ter, output.
  • 7. Grafický terminál n. kreslící zařízení se též někdy označuje jako souřadnicový zapisovač.


More...