Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Vzdělávací zařízení

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Vzdělávací zařízení  


Typy vzdělávacích zařízení1 se v různých zemích liší svým zaměřením. Předškolní vzdělání (343-4) se poskytuje v mateřských školách2. Podle výše uvedeného systému školství (viz 343) se rozlišují základní škola3, střední škola4 a univerzita5; kromě toho existuje řada odborných škol6.

  • 1. Jsou to zejména školy, ale i jiná zařízení a ústavy.
  • 3. Základní škola se dříve nazývala obecná škola a v řadě zemí má více označení; v rámci povinné školní docházky na ni u nás dříve navazovala měšťanská škola.
  • 4. Střední školy mají řadu různých názvů podle svého zaměření; jsou to jednak gymnázia, učňovské školy a střední odborné školy, což je souhrnný název pro průmyslové, ekonomické, zemědělské, pedagogické zdravotnické aj. školy.
  • 5. Mezi školami třetího stupně mají nejvýznamnější postavem university, mezi vysoké školy však patří také řada dalších škol.
  • 6. Mimo rámec univerzit mohou být i jiné vysoké školy na jejich úrovni nebo to mohou být školy různé úrovně vzdělání; jsou to často různé typy vyšších odborných škol.
  • 7. V rámci systému vzdělávání existuje řada dalších zařízení, např. učňovská střediska, ale také zvláštní školy pro děti s omezenými schopnostmi vzdělání.
  • 8. Technické odborné školy se označují v č. jako školy průmyslové.
  • 9. Vysoké školy technické patří mezi vysoké školy.
  • 10. Na stejné úrovni může být i technický ústav (fr.,šp.).
  • 11. V různých zemích jsou samostatné pedagogické vysoké školy, pedagogické ústavy n. pedagogické instituty.


More...