Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Zábrana

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Zábrana  


Populační programy1 vytvořené za účelem snížení úrovně plodnosti v rozvojových zemích zahrnují výchovu k plánovanému rodičovství2 a služby plánovaného rodičovství3, které jsou buď samostatné nebo spojené se zdravotnickými programy4 nebo s programy sociální péče5, z nich zejména pak s mateřskými a dětskými zdravotnickými programy6, zaměřenými na snížení úrovně úmrtnosti dětí. Některé země přistoupily k různým druhům podnětů7 a zábran8 motivujících rozhodování o velikosti rodiny, je možno se setkat i se sociálním tlakem9 a legálními sankcemi10 proti neschvalovanému chování ve sféře plození dětí.
More...