Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Zpětná migrace

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Zpětná migrace  


Pokud se určitá osoba stěhuje během sledovaného období několikrát, rozlišuje se migrace podle pořadí1. Doba pobytu2 je buď časový interval mezi přistěhováním do určitého místa a následným vystěhováním, nebo doba, která uplynula od posledního přistěhování. Zpětná migrace3 je stěhování buď do místa původního pobytu nebo do kteréhokoliv z předchozích bydlišť. Jako opakovaná migrace4 n. chronická migrace4 je označována tendence stěhovat se několikrát během poměrně krátkého časového úseku. Migrace mezi městem a venkovem5 má často podobu postupné migrace6; konečným cílem migrujících osob jsou velká města a migrace do nich může probíhat sérií postupných stěhování

  • 3. Osoby zahrnuté do zpětné migrace se nazývají zpětní migranti.
  • 4. Pokud opakovaná migrace zahrnuje i migrační pohyby do nových oblastí, mluví se někdy o tzv. druhotné migraci a druhotných migrantech na rozdíl od primární migrace, která zahrnuje migrační pohyby prvního pořadí n. primární migranty. Toto pojetí bývá však zdrojem častých nedorozumění, pokud tyto ter. mají také jiný význam (806-4).


More...