Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Aglomerace

Z Demopædia
Verze z 4. 2. 2010, 21:29, kterou vytvořil NBBot (diskuse | příspěvky) (Zdeněk Pavlík - Květa Kalibová 2005)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Aglomerace  


V procesu rozvoje sídelní sítě dochází často k faktickému územnímu slučování sídel nebo obcí, které si mohou ponechat svou správní samostatnost. Tím se vytváří aglomerace1; v jejím rámci můžeme rozlišit městské sídlo (306-4), které představuje jádro aglomerace2, a okolní sídla, označovaná někdy jako předměstí3 . Jako souměstí4 se označuje spojení řádově stejně velkých měst, sídel nebo aglomerací, které si zachovaly svoji individualitu. Někdy se však ter. souměstí používá jako syn. aglomerace. Spojení souměstí a velkých měst (306-4) vede k vytvoření metropolitních pásů5, které se prostírají na relativně velkém území.

  • 1. V případě, že ter. aglomerace se používá v obecnějším významu než v č., zdůrazňuje se v tomto smyslu spojení území více obcí nebo sídel.
  • 3. Za předměstí se někdy označují též části měst, které dříve byly samostatnými obcemi. Obce a sídla v okolí větších měst často vytvářejí předměstské zóny n. příměstské zóny. Pásma (302-4) vytvářející přechod mezi městským a venkovským osídlením mají v některých jazycích samostatné označení.
  • 4. Souměstín, konurbace vedou někdy k vytvoření metropolitních území. Ve Spojených státech amerických byly ke statistickým účelům vytvořeny standardní metropolitní statistická území. Ve Španělsku metropolitní území je oblast, která má jako své jádro hlavní město (306-5).
  • 5. Metropolitní pás se též nazývá megalopolis.


More...