Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Úraz

Z Demopædia
Verze z 9. 1. 2010, 04:41, kterou vytvořil NBBot (diskuse | příspěvky) (Zdeněk Pavlík - Květa Kalibová 2005)
Přejít na: navigace, hledání
Úraz  


Úmrtí nebo pracovní neschopnost (426-2) mohou být důsledkem nemoci (420-2) nebo úrazu1 či otravy2, K poranění, úmrtí, úrazu či otravě může dojít nehodou3 nebo násilím4. Mezi případy násilí se zahrnují sebevraždy5, zabití6 a úmrtí a poranění způsobená válečnými událostmi7 .

  • 1. Syn. je poranění, které má většinou méně závažnou povahu.
  • 3. Úmrtí v důsledku nehody lze odlišit od přirozených úmrtí, způsobených nemocí nebo v důsledku stáří.
  • 4. Výsledkem takového násilí je násilná smrt (fr., šp.); násilná smrt se zahrnuje mezi úmrtí v důsledku nehody.
  • 5. Poranění může být též důsledkem pokusu o sebevraždu nebo důsledkem sebepoškození.
  • 6. Zabití může být úmyslné zabití, které lze označit za vraždu. Neúmyslné zabití se považuje většinou za nehodu, jejímž následkem bylo úmrtí. Důsledkem násilí může být též úmyslné poraněni nebo otrávení jinou osobou, ev. zločinné otrávení.
  • 7. Též válečná úmrtí a ev. válečná poranění nebo ztráty způsobené válečnými událostmi.


More...