Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Infekční nemoc

Z Demopædia
Verze z 4. 2. 2010, 23:18, kterou vytvořil NBBot (diskuse | příspěvky) (Zdeněk Pavlík - Květa Kalibová 2005)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Infekční nemoc  


Endemií1 se označuje nemoc, která se trvale vyskytuje v určité části populace na rozdíl od epidemie2, která se rychle šíří, ale i relativně rychle zmizí; jestliže zasahuje do mnoha zemí, označuje se jako pandemie3. Zvláštní pozornost je často věnována infekčním nemocím4, kterými může v krátké době onemocnět značný počet osob; označují se pak jako epidemické nemoci5 a jsou předmětem epidemiologické statistiky6. O některých těchto nemocích lze získat za četné země přehledy vzhledem k tomu, že řada z nich patří mezi povinně hlášené nemoci7. Podle vývoje nemoci resp. podle rychlosti, s jakou nemoc probíhá, lze rozlišit nemoci chronické8 a nemoci akutní9. Tyto ter. nejsou přesně definovány, ale akutní nemocí se obvykle rozumí nemoc, která má náhlý a prudký počátek a krátké trvání, zatímco chronická nemoc má pozvolný počátek a dlouhé trvání.

  • 1. Endemie ve smyslu endemická nemoc.
  • 4. Syn. je přenosná nemoc n. nakažlivá nemoc. Ter. infekční nemoc, přenosná nemoc a nakažlivá nemoc nejsou syn. Nakažlivá nemoc může být přenesena pouze z osoby na osobu; např. malárie je přenosná nemoc, ale není nakažlivá. Některé infekční nemoci nejsou naproti tomu přenosné. Mezi infekční nemoci se zařazují také parazitární nemoci.
  • 6. Epidemiologie je vědní obor, zabývající se studiem epidemií. Zahrnuje studium vztahů mezi biologickými, sociálními a ekologickými faktory, geografického rozšíření apod.
  • 7. V některých zemích existují též fakultativně hlášené nemoci.


More...