Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Dvojčata, dvouvaječná

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Dvojčata, dvouvaječná  


Podle počtu narozených dětí se rozlišují porody jednočetné1 a porody vícečetné2 . Převážnou část porodů tvoří porody jednočetné, kdy se narodí pouze jedno dítě. Při vícečetnémporodu se rodí dvě nebo i více dětí Dvě děti narozené při jednom porodu se nazývají dvojčata3. Rozlišujeme dvojčata jednovaječná4 a dvojčata dvouvaječná5. Jednovaječná dvojčata, resp. vícerčata vznikají časným rozdělením jednoho vajíčka po oplodnění a jsou vždy stejného pohlaví Dvouvaječná dvojčata, resp. vícerčata vznikají současným oplodněním dvou nebo více vajíček a mohou být stejného i různého pohlaví

  • 2. Při jednom porodu se tedy může narodit více děti; porod a narození dítěte nelze považovat kvantitativně za syn.
  • 3. Pokud jsou výsledkem vícečetného porodu 3 děti, nazývají se trojčata, 4 děti čtyřčata, 5 dětí paterčata atd.; je možno je také označit jako vícerčata. V některých zemích jsou děti z vícečetných porodů posuzovány podle počtu dětí, které zůstaly naživu.


More...