Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Maximální populace

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Maximální populace  


Maximální populace1 n. populační maximum1 vyjadřuje maximální počet obyvatelstva, který může žít na určitém území (301-2) za daných podmínek a existujících zdrojích (901-1); někdy se tím myslí největší počet za předpokladu udržení určité životní úrovně. Opakem je minimální populace2 n. populační minimum2, kterým se označuje minimální počet obyvatelstva, který umožňuje přežití skupiny3.
More...