Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Rodák

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Rodák  


Osoby žijící na území, kde se narodily, se nazývají rodáci1. Jestliže jejich předkové patřili k původnímu obyvatelstvu daného území, nazýváme je praobyvateli2. Ve statistikách se někdy rozlišuje mezi osobami narozenými v zemi3 a narozenými v cizině4.

  • 1. Ve stejném smyslu se používá v některých zemích i ter. domorodec.
  • 2. Domorodci n. praobyvateli n. autochtony n. původním obyvatelstvem se někdy nazývají též obyvatelé hospodářsky ne vyspělých oblastí.


More...