Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Srovnávací ukazatel

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Srovnávací ukazatel  


Číselné údaje (130-2) považujeme za předběžné1, jestliže jsou založeny na neúplném nebo nedostatečně ověřeném zpracování n, zjišťování Po jejich kontrole ev. doplnění je označujeme jako definitivní2. Podobně ukazatele založené na uvedených údajích nazýváme předběžné ukazatele3, resp. definitivní ukazatele4. Jestliže již byly definitivní ukazatele publikovány a dojde na základě nových nebo doplněných informací ke změně výsledků, je vhodné označit je jako ukazatele revidované5. V případě, že dojde ke zlepšení metodiky nebo k odstranění chyb v použité metodice, doporučuje se odlišit tuto skutečnost a pro nové ukazatele použít ter. ukazatele zpřesněné6. V posledním případě je vhodné uvést, jakým způsobem byl ukazatel zpřesněn, např. zpřesněný ukazatel o migraci, o sezónní vlivy apod. Srovnávací ukazatele7 nazýváme takové ukazatele, které byly speciálně upraveny, aby umožnily srovnávat intenzitu určitého jevu v různých souborech osob (např. intenzitu úmrtnosti) odstraněním vlivu faktorů, které ji zkreslují (např. věková struktura). Neupravené ukazatele označujeme zpravidla jako hrubé ukazatele8.

  • 7. Nejčastějším typem srovnávacích ukazatelů jsou ukazatele standardizované. Standardizované ukazatele se někdy označují též jako zpřesněné ukazatele, ale použití uvedeného ter. v tomto smyslu nelze doporučit.


More...