Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Kartogram

Z Demopædia
Verze z 4. 2. 2010, 20:44, kterou vytvořil NBBot (diskuse | příspěvky) (Zdeněk Pavlík - Květa Kalibová 2005)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Kartogram  


K názornějšímu objasnění slovního výkladu lze vhodně použít grafického znázornění1; v demografii se hojně používá diagramů2 a kartogramů3; též se používají [[schéma tf|schémata]]4, která pomocí zjednodušeného znázornění osvětlují určitý výklad, ale nepožaduje se od nich přesné vyjádření skutečnosti. V grafech se používá různých stupnic. Kromě rovnoměrných stupnic, u kterých stejným číselným intervalům odpovídají stejné délky intervalů grafických, používá se také stupnic nerovnoměrných; nejčastější z nich je stupnice logaritmická. Použijeme-li na ose pořadnic nebo na ose úseček logaritmickou stupnici, hovoříme o semi-logaritmickém grafu5, použijeme-li na obou osách logaritmickou stupnici, hovoříme o logaritmickém grafu6. Pro grafické vyjádření rozdělení četností (144-2) lze použít histogramu8, který je vlastně stupňovitou čarou vystihující vrcholy skupinových četností, nebo sloupkového grafu9, v kterém jsou četnosti vyjádřeny poměrnou výškou sloupku.

  • 2. V č. ter. graf je souhrnným označením pro všechny drahý grafického znázornění; v některých jazycích, např. v angl. a něm., je však syn. diagramu.
  • 3. Kartogram může být syn. statistické mapy, ale oba ter. mohou vyjadřovat též různé typy grafického znázornění a lišit se podle toho, zda jsou zdůrazněny prvky statistické nebo kartografické. Někdy odlišujeme od kartogramu ještě kartodiagram, což je spojení diagramu a mapy pro vyjádření extenzitních statistických veličin; v tomto případě ter. kartogram omezujeme na případy vyjádření intenzitních veličin.
  • 6. Ter. logaritmický graf se někdy používá nepřesně i ve smyslu ter. semilogaritmický graf. Má-li se předejít nedorozumění, musí se logaritmický graf označit jako grafs dvojitou logaritmickou stupnicí.
  • 8. Spojením bodů představujících hodnoty četností vznikne polygon.
  • 10. Kumulativní rozdělení četností bývá často znázorněno součtovou křivkou n. ogívou.


More...