Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Asimilace

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Asimilace  


Proces, kdy se imigranti přizpůsobují podmínkám svého nového bydliště, je postupný a rozlišujeme několik jeho fází a druhů: naturalizace (331-1) n. získání státního občanství; absorbce1 n. zapojení1 do ekonomické aktivity získáním pra-covního povolení; asimilace3 n. úplné splynutí snovým prostředím; adkulturace2 n. kulturní přizpůsobení přijetím zvyků a hodnot v nové zemi.

  • 3. Přizpůsobování se migrantů novému prostředí lze označit jako jejich akomodaci a jejich zapojení do sociálních struktur ve smyslu rovnocenného postavení jako integraci.


More...