Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Existenční úroveň

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Existenční úroveň  


Pojem populační tlak1 je spojen s koncepty početní velikosti populace a jejich disponibilních zdrojů. Tento tlak je na určitém území silný nebo slabý podle toho, zda obyvatelstvo daného území je blízko nebo daleko od maximální populace. V souhlase s malthusiánskou populační teorií2, nazvanou podle jejího autora Thomase Malthuse, bude vždy docházet k tlaku obyvatelstva na prostředky obživy3. Jakýkoliv růst v objemu prostředků obživy způsobí populační růst (701-1) do doby, dokud opět nevznikne populační rovnováha4, kdy životní úroveň (902-6) dosáhne existenční úrovně5, tj. úrovně, která právě postačí k přežití. Rovnováha bude udržována odstraněním přebytečného obyvatelstva pozitivními zábranami6, někdy označovanými jako malthusiánské zábrany6 (hladomor, epidemie, válka) nebo preventivními zábranami7, event. morálními zábranami8, které spočívají v odkládání sňatků9 a omezování pohlavních styků.
More...