Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Grafika počítačová

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Grafika počítačová  


Vydání výsledků (220-9) má různé praktické formy z hlediska daného obsahu, způsobu zpracování (220-2) informací a účelu použití; mohou to být speciálně upravené přehledy1, číselné tabulky (131-4), diagramy (155-2), kartogramy (155-3) nebo jiné způsoby popisné statistiky2. V důsledku zavádění počítačů se stále více prosazuje počítačová grafika3, která umožňuje prezentaci velkého počtu dat v grafickém vyjádření již v počáteční etapě zpracování.

  • 1. V odb. ter. se můžeme setkat v tomto i podobných případech týkajících se výpočetní techniky s použitím angl. ter., tedy např. listing (podobně i ve fr.) pro přehledy jako výstupy z počítače; syn. mohou být listy (206-2); zároveň se však ve fr. doporučuje, jestliže se jeví nutné je odlišit od jiných přehledů n. listů, použít ter. listages.
  • 3. Zvláštním druhem, pokud jde o mapová znázornění, může být počítačová kartografie.


More...