Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Heterogamie

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Heterogamie  


Jestliže manželé patří do stejné skupiny (kmenové, rodové, sociální apod.), hovoříme o endogamii1. V širším smyslu lze hovořit o endogamii i v geografickém smyslu, jestliže snoubenci pocházejí z územně omezené skupiny n. izolátu2; většinou jde o početně mdlé populace. V opačném případě se jedná o exogamii3, jestliže snoubenci pocházejí z různých skupin; pak se jedná o smíšená manželství4, kde snoubenci pocházejí z různých etnických, národnostních, náboženských event. jiných skupin. Jestliže manželé mají shodné sociální, fyzické, event. psychické znaky, hovoříme o homogamii5, v opačném případě o heterogamii6.
More...