Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Jádro, rodiny

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Jádro, rodiny  


Rodina (112-1) jako jednotka demografického studia představuje část nebo celou domácnost (110-3), její vymezení se v různých zemích liší. Pro účely statistického sledování je důležitá statistická rodina1, která sestává ze všech členů domácnosti, kteří jsou nějakým způsobem příbuzní. Statistická rodina nemůže být širší než domácnost, ale domácnost může zahrnovat více než jednu rodinuN některých zemích je definice statistické rodiny založena na biologické rodině (113-1), v jiných na jádru rodiny2 sestávajícím buď z bezdětného manželského páru, manželského páru s dětmi, které jsou dosud svobodné resp. bezdětné nebo z jednoho z rodičů se svobodnými resp. bezdětnými dětmi.

  • 1. Statistická rodina se nejčastěji uplatňuje při sčítání lidu a proto se jako syn. používá též ter. censová rodina.
  • 2. Ve Velké Británii např. základní rodinná jednotka sestává z rodičů a jejich dětí, sourozenců rodičů a předků.
  • 4. Ter. neúplná rodina označujeme rodinu, kde jeden z rodičů chybí, ať již z důvodů úmrtí, rozvodu, opuštění rodiny nebo jde-li o svobodnou matku.
  • 5. Někdy může být samostatným ter. označen manželský pár, např. v něm., od kterého se již děti trvale odstěhovaly.


More...