Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Jazyk

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Jazyk  


Obyvatelstvo může být tříděno také podle jazyka1 nebo nářečí2, kterým hovoří. Většinou se rozlišuje mezi mateřským jazykem3 a hovorovým jazykem4, který daná osoba nejvíce používá. Rozlišení mezi oběmajazyky není vždy jednoduché, zejména u osob, které jsou dvojjazyčné5. Statistické informace o rozložení znalosti jazyků mezi obyvatelstvem poskytuje jazyková statistika6 .

  • 1. Syn. je řeč.
  • 2. Nářečí n. dialekt je zpravidla regionální varianta jazyka.
  • 3. Mateřský jazyk n. rodná řeč je vlastně jazyk, kterým s dítětem mluvila matka.
  • 4. Hovorový jazyk je jazyk, který se nejvíce používá v běžné styku, zejména též mimo rodinu; syn. je obcovací řeč.
  • 5. Dvojjazyčný n. bilingvní; osobu, hovořící více jazyky, můžeme označit jako vícejazyčnou (angl., fr., něm., šp.).


More...