Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Jednočlenná domácnost

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Jednočlenná domácnost  


Hlavní statistická jednotka1 používaná v demografii je jedinec2 n. osoba2. Statistickými jednotkami mohou být také demografické jevy n. události nebo lidské kolektivy jako je např. domácnost3; jejich vymezení se v různých zemích liší. Jde o sociální resp. ekonomickou jednotku sestávající z osob, které žijí v jednom bytě a zpravidla též společně hospodaří. Můžeme rozeznávat soukromé domácnosti4, které odpovídají původnímu pojetí, a ústavní domácnosti5, tvořené osobami, žijícími společně v určitém zařízení nobo ústavu. Jedinec žijící samostatně tvoří jednočlennou domácnost6 bez ohledu na to, zda jde o osaměle žijící osobu nebo o osobu bydlící společně v jednom bytě s dalšími osobami, ale samostatně hospodařící. Ter. podnájemník7 označuje osobu, která dostává za úplatu také stravu a liší se od ubytované osoby8, která si pronajala pouze ubytování, např. místnost nebo dokonce jen lůžko, a může nebo nemusí být zahrnuta do domácnosti, u které bvdlí,

  • 2. Podobně se dříve používalo i ter. duse n. hlava.
  • 3. Podobně jako se dnes sčítají domácnosti, sčítaly se někde dříve krby.
  • 4. Soukromá domácnost n. neústavní domácnost při sčítám lidu je nejčastěji tzv. censová domácnost; vychází-li ze vztahu rodičů a dětí, jedná se o domácnost rodinnou.
  • 6. Jednočlenná domácnost se nazývá také domácnost jednotlivce.
  • 7. , 8 V č. ter. se nerozeznávají různé druhy podnájemníků. V některých jazycích existuje však i více ter. pro jejich různé druhy. Ubytovaná osoba bez stravy je v angl., kanadské fř. a šp. označována zvláštním ter. jako osoba, která si pronajala pouze zařízenou místnost. Podnájemník se v pojetí č. demografie považuje za samostatnou domácnost.


More...