Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Miniinterrupce

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Miniinterrupce  


Potratem se rozumí ukončení těhotenství v době od koncepce do takového vývojového stadia plodu, než je plod podle platných definic považován za dítě (obvykle před dosažením 28. týdne těhotenství). Potraty se dělí na samovolné potraty1 n. spontánní potraty1, umělá ukončení těhotenství2 n. indukované potraty2 a ostatní potraty3. Samovolné potraty představují biologicky podmíněný proces nitroděložní úmrtnosti (411-1*), četnost indukovaných potratů je dána především legální možností ukončit těhotenství na žádost ženy, ostatní potraty zahrnují ukončení těhotenství v případě bezprostředního ohrožení života ženy, tj. z lékařských důvodů, a to především pro mimoděložní těhotenství. Ve vztahu k platné potratové legislativě se rozlišují potraty legální4, které se provádějí v souladu s platnou potratovou legislativou a potraty nelegální5 n. nezákonné5. Podle použité techniky se rozlišují potraty prováděné kyretáží6, mininterrupce7 a potraty prováděné pomocí dalších speciálních lékařských technik.

  • 7. Jde fakticky o odsátí plodu. Pokud je miniinterrupce provedena velmi brzy po předpokládané koncepci, je v některých zemích označována jako regulace menstruace.


More...