Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Předškolní vzdělání

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Předškolní vzdělání  


Systém školství1 zahrnuje veškerá zařízení, která poskytují obyvatelstvu vzdělání. Pokud v zemi existují, rozlišuje se veřejné školství2 a soukromé školství3. Dále se rozlišuje předškolní vzdělání4 a zpravidla tři stupně školství5, které se označují jako školství prvního stupně6, školství druhého stupně7, často rozdělené do cyklů8, a školství třetího stupně9, které se někde dělí také na dvě úrovně10 podle toho, zda je nebo není zakončeno vysokoškolským diplomem11. Na druhém a třetím stupni školství se získává také technické vzdělání12.

  • 1. Systém školství n. systém vzdělávání (fr., šp.).
  • 3. Mezi soukromé školství se zařazují také školy církví a obdobných institucí.
  • 6. Ve stejném smyslu se hovoří o základním školství.
  • 7. Školství druhého stupně n. střední školství; u nás se za první stupeň označuje 1.-5. třída, za druhý stupeň 6. - 9. třída základní školy
  • 9. Ve stejném smyslu též vysoké školství.
  • 10. Úroveň ve smyslu úroveň vzdělání (něm.).
  • 11. V řadě zemí se školství třetího stupně považuje za univerzitní úroveň bez ohledu na to, zda jde o humanitní, ekonomický nebo technický směr. Do školství třetího stupně patří také různé typy studia po absolvování školy druhého stupně, např. u nás pomaturitní studium na vyšší odborné škole. 12 Technické vzdělání na druhém stupni zabezpečuje buď učňovské školství nebo střední odborné školství.


More...