Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Podpora

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Podpora  


V mnoha zemích existují přídavky1 n. dávky1 a podpory2, jejichž příjemci jsou rodiče dětí. Přídavky nebo dávky tvoří určité množství peněz, které jsou poskytovány pravidelně, podpora je zpravidla jednorázová. Rodičovské dávky3 n. dětské přídavky3 se poskytují v určité výši rodičům podle počtu a event. také stáří jejich dětí. V mnoha finančních systémech existují slevy na daních4 z příjmu rodičů, které také závisí na počtu dětí. V některých zemích je vyplácena podpora v mateřství buď jako mateřská dávka nebo jako porodné5, vyplácené po narození dítěte. Mateřské dávky mohou být vypláceny již před narozením dítěte jako prenatalitní dávky6. V některých zemích se poskytují novomanželské půjčky7 novomanželům k pořízení bytu nebo k vybavení jejich domácností.

  • 4. Porodně má charakter jednorázové podpory, mateřská dávka je vyplácena po určitou dobu pravidelně.


More...