Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Pokrevně příbuzný

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Pokrevně příbuzný  


Osoby, mezi nimiž existuje takový vztah, že jedna je potomkem1 a druhá jeho předkem2 resp. mají společného předka, jsou pokrevně příbuzné3 a je mezi nimi příbuzenství3. Stupeň příbuzenství4 se zpravidla počítá podle kroků, kolik je zapotřebí, než dojdeme ke společnému předkovi; existují však též jiné způsoby pro jeho určení. Vztah dětí k jejich rodičům je základem uvedeného kroku a nazývá se filiac5, která je opakem vztahu rodičů6, resp. matky a otce k jejich potomstvu7; potomci mohou být děti jednoho manželského páru, ale též jejich vnuci, pravnuci atd. Příbuzenství ve vlastním smyslu je vztahem pokrevnosti, zpravidla jím však myslíme i švagrovství8, které vzniká sňatkem mezi příbuznými jednoho manžela a druhým manželem. Oba typy příbuzenství je nutno rozlišovat.

  • 1. V odb. jazyku se potomek označuje jako descendent, v tom smyslu mluvíme o příbuzenství v linii sestupné n. descendenční, tj. o osobách, které mají stejný rodinný původ.
  • 2. V odb. jazyce se předek označuje jako ascedent a podobně lze hovořit o příbuzenství v linii vzestupné n. ascendenční.
  • 5. Pokud je filiace vztahem synů k rodičům, můžeme ji nazvat synovstvím.
  • 6. Vztah rodičů k dětem můžeme označit jako rodičovství, pokud jde o vztah otců k dětem jako otcovství resp. matek k dětem jako mateřství.


More...