Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Populační růst

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Populační růst  


Populační růst1 je výsledkem společného působení procesů porodnosti, úmrtnosti a migrace. Populační úbytek2 je důsledek vyšší úrovně úmrtnosti než porodnosti, event. vyšší úrovně emigrace než imigrace, resp. kombinovaného důsledku těchto procesů, a bývá označován jako negativní růst3. Je vhodné rozlišovat uzavřenou populaci4, do které neexistuje ani přistěhování, ani z ní nedochází k vystěhování, a populační růst v ní závisí pouze na rozdílu rnezi počtem živě narozených a zemřelých, od otevřené populace5, jejíž růst ovlivňují také migrace. Růst v otevřené populaci je výsledkem migračního salda6 a přirozeného přírůstku7, který vzniká přebytkem živě narozených nad zemřelými8.

  • 1. Populační růst je proces, jehož výsledkem je populační přírůstek. Nulový populační růst charakterizuje populaci, jejíž početní velikost se v čase nemění.
  • 2. Opakem, populačního růstu jako procesu je ubývání populace n. populační úbytek.
  • 6. Syn. je čistá migrace n. migrační bilance (angl.).
  • 7. V tomto smyslu lze též hovořit o bilanci přirozené měny n. o bilanci živě narozených a zemřelých (angl.).
  • 8. Opačným jevem je úbytek přirozenou měnou, který vzniká přebytkem zemřelých nad živě narozenými.


More...