Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Porodní interval

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Porodní interval  


Při sledování časování porodů1, tj. rozložení porodů v průběhu času, se sledují meziporodní intervaly2. Prvoporodní interval3 je doba, která uplyne od sňatku k narození prvního dítěte, meziporodní interval4 je doba mezi předchozím porodem a narozením dítěte n-tého pořadí. Doba mezi porodem a nějakým přesným časovým určením, např. datem sčítání (201-1) nebo šetření (203-4), se nazývá otevřený porodní interval5; intervaly, které začínají před a končí po tomto přesně vymezeném datu, se označují jako roztažené intervaly6. Sleduje se také doba od sňatku k narození dítěte n-tého pořadí7; tyto intervaly slouží k charakteristice časování narození dětí. Analogicky lze sledovat i intervaly mezi j ednotlivými těhotenstvími.
More...