Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Pozorování

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Pozorování  


Demografická statistika1 je metoda sběru číselných údajů2 týkajících se obyvatelstva, které presentuje ve statistikách obyvatelstva (102-4). Pozorování3 demografických jevů vztahující se k různým statistickým jednotkám (110-1) jsou nejprve shromážděna4 pomocí různých formulářů (206-1) a dokladů (221-2); poté jsou kontrolována5, aby byly odstraněny zřetelné chyby a teprve poté se přistoupí ke zpracování údajů do tabulek n. tabelo vání6 na základě jejich předchozích třídění7, které sestává z roztřídění statistických jednotek podle jejich společných znaků, resp. různé velikosti určitého znaku do zvoleného počtu skupin8. Statistické zpracování9 dat zahrnuje všechny operace následující po jejich sběru, ev. včetně jejich analýzy (131-1).

  • 1. Kdo se zabývá statistikou, nazývá se statistik nebo statistická; kdo se zabývá demografickou statistikou, nazývá se demografický statistik. Demografickou statistiku v tomto smyslu odlišujeme od demografických statistik jako syn. statistiky obyvatelstva (102-4).
  • 2. Syn. jsou číselná data (používá se pouze v množném čísle).
  • 4. Shromažďovati v podobném smyslu jako sbírati; poněkud jiný smysl má slov. zjišťovati, které zpravidla sběru dat předchází a je tedy spíše syn. pozorování,
  • 5. Ve stejném smyslu jako kontrolována je možno použít ter. ověřována.
  • 6. Zdát se vytvářejí za jednotlivé soubory souhrnné přehledy a tomuto postupu říkáme tabelování od slov. tabelovati.
  • 7. Tříditi představuje činnost vykonávanou při třídění; zpravidla třídíme, zejména kvalitativní znaky, podle předem připravené klasifikace.
  • 8. Syn. je třída, avšak v jiném smyslu než školní třída (345-1).
  • 10. V podobném smyslu lze též hovořit o statistickém využití dat.


More...