Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Pracovník, nezemědělský

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Pracovník, nezemědělský  


Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (350-1) může být tříděno také podle národohospodářských odvětví1, v nichž vykonává svá zaměstnání (352-2), resp. do kterého jejich zařízení2 patří. Důležité je rozdělení pracujícího obyvatelstva mezi pracovníky v zemědělství3 a pracovníky nezemědělské4. Někdy se samostatně vydělují veřejní zaměstnanci5 a zpravidla samostatně se uvádějí vojenští zaměstnanci6. Národohospodářská odvětví se dělí do tří sektorů, z nichž primární sektor7 zahrnuje zemědělství, lesnictví a těžbu, sekundární sektor8 zpracovatelský průmysl a stavebnictví a terciární sektor9 služby, tj. obchod, dopravu, finance a ostatní služby, V rozvojových zemích se zpravidla uvádí odděleně tradiční sektor10, který se výrazně liší od moderního hospodářství.

  • 1. Někdy se v tomto smyslu hovoří o objektivním povolání (viz 352) na rozdíl od subjektivního povolání: v různých jazycích existuje též několik ter. pro národohospodářské odvětví (fr., šp., něm., angl,).
  • 2. Zařízení mohou být nejrůznějšího druhu; nejčastěji půjde o podnik nebo závod jako jeho část, ale též např. úřadovna (něm.). Také zemědělský podnik může mít zvláštní ter. (fr., šp.).
  • 5. Veřejný zaměstnanec může být zaměstnancem ústřední vlády nebo jiného veřejného orgánu.


More...