Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Pravděpodobnost narození dítěte podle pořadí

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Pravděpodobnost narození dítěte podle pořadí  


Při konstrukci specifických měr plodnosti podle pořadí1 je počet narozených dětí určitého pořadí vztažen k počtu žen, k počtu vdaných žen nebo k počtu narozených dětí předchozího pořadí. Specifické míry plodnosti stejného pořadí2 jsou definovány jako poměr počtu narozených dětí stejného pořadí k počtu žen, u kterých může k narození dítěte daného pořadí dojít (např. počet dětí druhého pořadí k počtu žen, které mají dosud pouze jedno dítě). Tyto míry jsou konstruovány obvykle podle věku žen nebo doby trvání manželství. Při vý-počtu pravděpodobnosti narození dítěte podle pořadí3 je v čitateli uveden počet narozených dětí daného pořadí x + 1 ve sledovaném časovém úseku, ve jmenovateli počet žen s dítětem daného pořadí x na počátku sledovaného časového úseku.
More...