Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Rentiér, rentiérka

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Rentiér, rentiérka  


Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo (350-2) lze rozdělit podle zdroje jejich obživy na závislé1 (350-5) a nezávislé2 . Závislé osoby nemají zpravidla vlastní příjem nebo jeho výše jim nedostačuje k obživě a jsou proto závislé na 'živiteli3; jsou to např. ženy v domácnosti (350-4) a závislé děti4. Nezávislé osoby mají samostatný zdroj obživy; patří mezi ně např. rentiéři5 a důchodci6. Zvláštní skupinu tvoří sociální důchodci7, jejichž důchod nepochází z předcházející ekonomické aktivity (viz 350). Osoby neschopné pracovat označujeme jako nezaměstnatelné8. Podíl ekonomicky neaktivních k počtu aktivního obyvatelstva může být označen jako ukazatel ekonomické závislosti9. '

  • 1. Závislý je vlastně člověk žijící na náklady jiné osoby (viz 350-5).
  • 3. Živitel je vlastně ten, kdo vydělává peníze nejen pro sebe (angl.).
  • 5. Rentiér je osoba, která nepracuje a žije z výtěžku svého majetku.
  • 6. Důchodce n. penzista je osoba na odpočinku. Někdy v některých jazycích existují samostatné ter., pro různé typy důchodců, např. vojenský důchodce (šp.), důchodce ze státní služby (šp.), starobní důchodce, invalidní důchodce nebo důchodce z titulu ovdovění nebo osiření apod. Podobně se odlišuje důchodce z předcházejícího zaměstnání od důchodce - bývalého zaměstnavatele (fr.).
  • 7. Sociální důchodce n. osoba, která dostává veřejnou podporu (angl.), může mít na takovou podporu právní nárok nebo je tato podpora přiznávána individuálně po splnění určitých podmínek.
  • 9. Poměr osob mladých a starých k počtu osob v produktivním věku se někdy označuje jako ukazatel závislosti.


More...