Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Rození dětí

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Rození dětí  


Demografické studium porodnosti1 se zabývá událostmi, které jsou spojeny s procesem rození dětí2 n, s reprodukcí2. Pro tento proces se používá jako syn. ter. plodnost1, zejména pokud je tento proces omezen na studium ženské části populace. Výsledkem realizované plodnosti je četnost narozených dětí3, zpravidla pouze živě narozených v populaci nebo v subpopulaci. Narozením se rozumí opuštění matčina těla dítětem. Podle projevu, resp. neexistence známek života a na základě dalších podrobných kritérií se rozlišují živě narozené děti5 a mrtvě narozené děti (411-5). Pokud bereme v úvahu pouze živě narozené děti, používá se někdy termín čistá plodnost6, bereme-li v úvahu všechny narozené děti včetně mrtvě narozených, mluvíme o hrubé plodnosti7. Diferenční plodnost8 je plodnost různě vymezených skupin obyvatelstva, např. sociálních skupin, subpopulaci apod.

  • 1. Význam a používání termínu plodnost v demografii (viz též 623).
  • 2. Reprodukce - kromě procesu rození dětí se někdy tento termín používá v cizích jazycích (angl.) i pro označení rozdílu mezi počtem narozených a zemřelých.
  • 3. Pokud je termín narozené děti použit bez bližší specifikace, obvykle se rozumí živě narozené děti.
  • 5. V české statistice se za živě narozené dítě považuje takové, které mí porodní hmotnost vyšší než 500 gramů (v případě nižší porodní hmotnosti, pokud dítě přežije 24 hodin po porodu) a projevuje alespoň jednu ze známek života, za které se považují dech nebo akce srdeční, pulzace pupečníku a aktivní pohyb svalstva. V případě, že plod neprojevuje ani jednu ze známek života a má porodní hmotnost 1000 gramů a vyšší, jedná se o mrtvě narozené dítě.


More...