Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Ukazatel fetální úmrtnosti

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Ukazatel fetální úmrtnosti  


Podíl pozdních fetálních úmrtí (411-5) n. mrtvě narozených k celkovému počtu narozených se označuje jako ukazatel mrtvorozenosti1; zpravidla se vyjadřuje v promilích. Poměr mrtvě narozených dětí na 100 živě narozených (601-4) se označuje jako index mrtvorozenosti2. Ukazatel fetální úmrtnosti3 může být definován jako poměr počtu fetálních úmrtí k celkovému počtu narozených v daném roce; naproti tomu při výpočtu indexu fetální úmrtnosti4 vztahujeme počet fetálních úmrtí k počtu živě narozených. Uvedené ukazatele zpravidla podhodnocují úroveň fetální úmrtnosti, protože zejména raná fetální úmrtí zůstávají neznámá nebo nezaznamenána. Vystižení fetální úmrtnosti vhodněji poskytují tabulky fetální úmrtnosti5, které jsou zvláštním případem aplikace tabulek života (viz 432), do jejichž výpočtu pozorované ženy vstupují v různých dobách těhotenství (603-3). Ukazatel perinatální úmrtnosti6 se vypočte, vydělíme-li pozdní fetální úmrtí a časná úmrtí, tj. úmrtí do 7 dnů po narození, celkovým počtem živě i mrtvě narozených.

  • 6. Jestliže se perinatální úmrtí (411-6) vztahují k počtu živě narozených, dostaneme index perinatální úmrtností.


More...