Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Výdělečná činnost

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Výdělečná činnost  


Z hlediska postavení v ekonomickém procesu se rozlišuje ekonomicky aktivní obyvatelstvo1 a ekonomicky neaktivní obyvatelstvo2. V prvém případě jde o obyvatelstvo, které vykonává nějaké zaměstnání n. výdělečnou činnost3 ; je to činnost, která přispívá k vytváření společenského produktu. Do ekonomicky aktivního obyvatelstva se však zahrnují i pomáhající členové rodiny, kteří nejsou přímo odměňováni. Naproti tomu se do něho nezahrnují ženy v domácnosti4, činné při neplacených pracích v domácnosti, studenti a důchodci. Lidé zahrnutí do ekonomicky neaktivního obyvatelstva se někdy označují jako závislí5 v tom smyslu, že jejich obživa je přímo nebo nepřímo závislá na obyvatelstvu ekonomicky aktivním (viz 358). Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva k velikosti celé populace, většinou počítaný podle pohlaví pro jednotlivé věkové skupiny odděleně, se nazývá ukazatel aktivity6 ve smyslu ekonomické aktivity.

  • 1. Řada ter. se užívá jako syn. ekonomicky aktivního obyvatelstva, jsou však většinou méně přesné, např. pracující obyvatelstvo, výdělečně činní nebo pracovní síly. Pro statistické vymezení ekonomicky aktivního obyvatelstva existují v některých zemích dvě koncepce. Podle koncepce výdělečně činných se započítávají pouze výdělečně zaměstnané osoby. Podle koncepce pracovní síly se započítávají i nezaměstnaní hledající práci po určitou vymezenou dobu..
  • 2. Syn. je nepracující obyvatelstvo resp. nečinné obyvatelstvo.
  • 3. Syn. je ekonomická aktivita, která je zaměřena na výdělek.
  • 6. Je to vlastně ukazatel účasti v ekonomické aktivitě n. podíl aktivních v obyvatelstvu
    od určitého věku nebo v dané věkové skupině.


More...