Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Věk

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Věk  


Věk1 je jednou ze základních charakteristik používaných v demografii. Většinou se vyjadřuje v letech nebo letech a měsících; u malých dětí může být stanoven v měsících a dnech nebo v letech a desetinách let. V demografii se zpravidla vyjadřuje věk v počtu prožitých dokončených let2 a proto se též nazývá věkem při posledních narozeninách3. Někdy se ve statistikách používá věk dosažený v daném roce4 vypočtený jako rozdíl mezi rokem pozorování a rokem narození. Jestliže se vychází ze započatého a nikoliv ukončeného roku jako např. v pojišťovnictví, lze určit též věk při příštích narozeninách5. Jako udaný věk6 při sčítání lidu (202-1) nebo při zjišťování demografických událostí (201-3) bývá někdy zapsán věk při nejbližších narozeninách. Někdy se vyžaduje určení přesného věku7, aby se předešlo nejasnosti a věk nebyl vyjádřen v dokončených letech. Při zjišťování věku je možno požadovat uvedení data narození, věk při posledních narozeninách nebo věk bez bližší specifikace. Jestliže znalost věku mezi obyvatelstvem je málo rozšířena, používá se pro odhad stáří historického kalendáře8 n. přehledu událostí se známými daty, které se uskutečnily v průběhu uplynulých sto let.

  • 1. Syn. je stáří, které však v č. má také význam vysokého věku; věkem se v tomto smyslu myslí věk chronologický.
  • 2. Počet dokončených let je základem pro určení dokončeného věku. Třídění podle dokončených let vytváří věkové skupiny, kde oba krajní věky jsou zahrnuty, např. skupina 5-9 let zahrnuje osoby v pěti dokončených letech, tj. v letech 5 až 9 let včetně.
  • 3. Narozeniny odpovídají dnu v každém roce, ve kterém se daná osoba narodila. Narození v přestupném roce 29. února mají fakticky narozeniny pouze jednou za čtyři roky.
  • 4. Třídění podle věku dosaženého v daném roce je vlastně metoda třídění podle roku narození.
  • 7. Pro symbolické označení přesného věku doporučujeme používat řecké písmeno § (ksí) na rozdíl od dokončeného věku označovaného latinským písmenem x. Věkový interval je vlastně rozdíl mezi dvěma přesnými věky.
  • 8. Historický kalendář je vlastně srovnávací kalendář, podle kterého se srovnává historická událost s rokem narození. V zemích s nedostatečně přesnou znalostí data narození dochází při sčítání k tzv. věkové akumulaci s častějším udáním věku končícího nulou nebo pětkou.


More...