Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Vesnice

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Vesnice  


Souvisle zastavěné místo trvalými obydlími (120-1) bez ohledu na jejich počet a oddělené od jiného podobného území nezastavěným prostorem (v Českus minimální vzdáleností 400 m nebo oddělené překážkou obtížně překročitel-nou) se nazývá sídlem1. Nejmenší sídlo se často označuje jako samota2. Významnějším venkovským sídlem je vesnice3, kde se již projevuje určitá ekonomická diferenciace. Sídla, ve kterých zemědělské činnosti nemají větší význam, vytvářejí města4. Kritéria pro odlišení vesnice a města se v jednotlivých zemích liší; někdy se berou za základ odlišení sídla, někdy obce (303-1); toto odlišení má význam pro vymezení městského a venkovského osídlení, resp. obyvatelstva. Město, kde sídlí vláda státu (305-5), se nazývá hlavní město5. Správní sídlo určité územní části (302-1) se označuje jako správní středisko6. Města mohou být rozdělena na obvody7.

  • 1. Sídlo n. územní lokalita představuje také souhrn obyvatelstva, které v něm bydlí. Dříve se u nás užíval ter. osada (osazené místo jako historicky primární), později Část obce s vlastním úředním názvem.
  • 3. Vesnice n. ves je zpravidla též obcí (303-1); ve venkovském osídlení může mít významnější vesnice funkci střediskové obce; dříve se užívalo pro významnější obce ter. městys. V některých zemích, např ve Francii, se na venkovské a městské nedělí obce, ale sídla; potom je možné určit venkovské sídlo.
  • 4. Město n. městské sídlo. V některých jazycích mají větší města zvláštní označení, např. též historická města.
  • 6. Fr. statistika rozlišuje aglomerované obyvatelstvo ve správním středisku obce a obyvatelstvo rozptýlené, tj. ostatní; tvoří-li rozptýlené obyvatelstvo významnější aglomerace, označuje se jako část obce, v opačném případě je podřízeno přímo správnímu středisku. Správní středisko může být např. též okresním městem nebo krajským městem; je jím fakticky i hlavní město.
  • 7. Většina větších měst se dělí na městské ěásti, čtvrtě nebo jinak pojmenované části, které mají určitý stupeň samosprávy. Někdy se města dělí pouze na volební obvody. Za sídliště se považují soubory obytných domů postavených zpravidla shodnou technologií v určitém období výstavby.


More...