Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

12

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


60px Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.


zpět na Hlavní strana | Předmluva |
Kapitola | Úvod | Základní pojmy index 1 | Zpracování demografických statistik index 2 | Stav obyvatelstva index 3 | Úmrtnost a nemocnost index 4 | Sňatečnost a rozvodovost index 5 | Porodnost index 6 | Populační růst a demografická reprodukce index 7 | Migrace index 8 | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje index 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

12

120

Místo k ubytování tvořící celek a určené pro jednu domácnost (110-3) nazýváme bytem 1; zpravidla se nachází v domě určeném k bydlení, ale v pojetí některých zemí též pod stanem, na lodi apod. Velikost bytu lze vyjádřit pomocí počtu jeho obytných místností 2 nebo podle jeho celkové obytné plochy 3. Zalidnenost 4 bytu se vyjadřuje počtem osob, které vněm bydlí, ve vztahu k jeho velikosti. Na základě stanovených norem lze určit byty přelidněné 5 a na druhé straně byty nedolidněné 6. Pokud není byt (120-1) trvale ani dočasně používán, lze hovořit o bytě neobydleném 7.

  • 1. Podle výše uvedeného vymezení lze za byt považovat jakékoli obydlí; bývá nejčastěji v soukromých domech a v činžovních domech. Byty mohou být v domech různě umístěny; rozeznáváme přízemí, které se v některých zemích nezapočítává do počtu poschodí, v jiných zemích se považuje za první poschodí. Z hlediska statistického zjišťování je důležité vymezit bytovou jednotku. Soukromý dům může být rodinným domem, vícerodinným domemnebo bytovým domem. Č. statistika vychází z pojetí podlaží, kdy přízemí je prvním nadzemním podlažím, ale nikoliv prvním poschodím n. patrem.
  • 2. Není všeobecně přijaté pravidlo, podle kterého se kuchyně a její plocha započítává nebo nezapočítává do velikosti bytu.
  • 5. Ve stejném smyslu lze z hlediska základních funkcí bytu hovořit o bytě přeplněném.
  • 7. Označuje se též jako byt volný, pokud se v něm dá celoročně bydlet.

121

Osoba bydlící v bytě, tj. uživatel bytu, může být z právního hlediska jeho vlastníkem 1, nájemníkem 2, uživatelem družstevního resp. služebního bytu nebo podnájemníkem 3 (110-7, 110-8). Je-li byt obýván bez právního opodstatnění, hovoříme o neoprávněném držiteli 4 bytu.

  • 1. Vlastník většího počtu bytů, činžovních domů a ev. též dalších nemovitostí se nazývá někdy majitel realit. Společně s osobou, která má k bytu právní vztah, jsou uživateli bytu i další členové domácnosti resp. podnájemníci.
  • 2. Byt je možno pronajmout prázdný nebo zařízený.
  • 5. Jestliže nájemník dále pronajímá část svého bytu, lze ho označit za hlavního nájemníka.

* * *

retour à Hlavní strana | Předmluva
Kapitola | Úvod | Základní pojmy | Zpracování demografických statistik | Stav obyvatelstva | Úmrtnost a nemocnost | Sňatečnost a rozvodovost | Porodnost | Populační růst a demografická reprodukce | Migrace | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje |
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93