Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Byt, nedolidněný

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Byt, nedolidněný  


Místo k ubytování tvořící celek a určené pro jednu domácnost (110-3) nazýváme bytem1; zpravidla se nachází v domě určeném k bydlení, ale v pojetí některých zemí též pod stanem, na lodi apod. Velikost bytu lze vyjádřit pomocí počtu jeho obytných místností2 nebo podle jeho celkové obytné plochy3. Zalidnenost4 bytu se vyjadřuje počtem osob, které vněm bydlí, ve vztahu k jeho velikosti. Na základě stanovených norem lze určit byty přelidněné5 a na druhé straně byty nedolidněné6. Pokud není byt (120-1) trvale ani dočasně používán, lze hovořit o bytě neobydleném7.

  • 1. Podle výše uvedeného vymezení lze za byt považovat jakékoli obydlí; bývá nejčastěji v soukromých domech a v činžovních domech. Byty mohou být v domech různě umístěny; rozeznáváme přízemí, které se v některých zemích nezapočítává do počtu poschodí, v jiných zemích se považuje za první poschodí. Z hlediska statistického zjišťování je důležité vymezit bytovou jednotku. Soukromý dům může být rodinným domem, vícerodinným domemnebo bytovým domem. Č. statistika vychází z pojetí podlaží, kdy přízemí je prvním nadzemním podlažím, ale nikoliv prvním poschodím n. patrem.
  • 2. Není všeobecně přijaté pravidlo, podle kterého se kuchyně a její plocha započítává nebo nezapočítává do velikosti bytu.
  • 5. Ve stejném smyslu lze z hlediska základních funkcí bytu hovořit o bytě přeplněném.
  • 7. Označuje se též jako byt volný, pokud se v něm dá celoročně bydlet.


More...