Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Byt, přelidněný

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Byt, přelidněný  


Místo k ubytování tvořící celek a určené pro jednu domácnost (110-3) nazýváme bytem 1; zpravidla se nachází v domě určeném k bydlení, ale v pojetí některých zemí též pod stanem, na lodi apod. Velikost bytu lze vyjádřit pomocí počtu jeho obytných místností 2 nebo podle jeho celkové obytné plochy 3. Zalidnenost 4 bytu se vyjadřuje počtem osob, které vněm bydlí, ve vztahu k jeho velikosti. Na základě stanovených norem lze určit byty přelidněné 5 a na druhé straně byty nedolidněné 6. Pokud není byt (120-1) trvale ani dočasně používán, lze hovořit o bytě neobydleném 7.

  • 1. Podle výše uvedeného vymezení lze za byt považovat jakékoli obydlí; bývá nejčastěji v soukromých domech a v činžovních domech. Byty mohou být v domech různě umístěny; rozeznáváme přízemí, které se v některých zemích nezapočítává do počtu poschodí, v jiných zemích se považuje za první poschodí. Z hlediska statistického zjišťování je důležité vymezit bytovou jednotku. Soukromý dům může být rodinným domem, vícerodinným domemnebo bytovým domem. Č. statistika vychází z pojetí podlaží, kdy přízemí je prvním nadzemním podlažím, ale nikoliv prvním poschodím n. patrem.
  • 2. Není všeobecně přijaté pravidlo, podle kterého se kuchyně a její plocha započítává nebo nezapočítává do velikosti bytu.
  • 5. Ve stejném smyslu lze z hlediska základních funkcí bytu hovořit o bytě přeplněném.
  • 7. Označuje se též jako byt volný, pokud se v něm dá celoročně bydlet.


More...