Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Vysídlenec

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Vysídlenec  


V protikladu s dobrovolnou migrací (806-1) n. chtěnou migrací je migrace vynucená1, kdy jsou lidé státní mocí přinuceni ke stěhování. Repatriace2 je umožněný nebo nucený návrat osob do jejich země původu, obvykle organizovaný státní administrativou. Jiným příkladem vynucené migrace je vypovězení3 n. vyhoštění3 osob nebo celých skupin obyvatelstva ze země, kde chtěly zůstat. Ter. evakuace4 se obvykle používá pro stěhování velkých skupin obyvatelstva v důsledku jejich záchrany před následky nějaké katastrofy, jako jsou např. zemětřesení, povodně, válečné operace apod. Uprchlík5 obvykle opouští svou zemi dobrovolně na základě vlastního rozhodnutí, když je vystaven silnému tlaku ze strany vládní moci a v případě setrvání v zemi mu hrozí pronásledování. Vysídlenec6 n. vyhnanec6 je osoba, která byla nucena opustit zemi svého původu na příkaz státní moci. Tento typ migrace je obvykle součástí rozsáhlejšího vysídlování7 n. transferu obyvatelstva7 n. výměny obyvatelstva8.

  • 3. Nucené vystěhování, kdy další pobyt osoby v určité zemi je nežádoucí, se označuje jako deportace.


More...