Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Dílčí sčítání

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Dílčí sčítání  


Cílem sčítání lidu1 je shromáždit informace o stavu obyvatelstva (201-8) k určitému okamžiku. Nejčastěji jsou sčítány všechny osoby přítomné na území té které země současně, potom mluvíme o celkovém sčítání2. Někdy jsou však sčítány pouze určité skupiny obyvatelstva nebo je sčítání omezeno na Část území; v takovém případě jde o dílčí sčítání3. V obou případech se však jedná o zahrnutí všech jedinců v daném vymezení a proto hovoříme o sčítání vyčerpávajícím4. Oproti tomu mikrocensy5 jsou omezeny na výběr (160-2) osob z daného území nebo celého státu, který je zpravidla rozsáhlý; zahrnujeme je mezi výběrové průzkumy6. Pro ověření metodiky připravovaného sčítání se někdy provádí zkušební sčítání7, pro kontrolu úplnosti a přesnosti sčítání se provádí ověřovací průzkum sčítání9.

  • 1. Ve stejném smyslu se někdy používá ter. soupis obyvatelstva nebo též populační census. Sčítání lidu jsou pravidelně se po delším období opakující akce, které mají podobnou metodiku získávání informací; ter. soupis obyvatelstva použijeme i v jiném významu, např. pro dílčí sčítání; ze starších dob jsou známé soupisy hlav. Ter. soupis se někde označují i odhady obyvatelstva v předstatistickém období založené na evidenci křtů, krbů apod.
  • 4. Vyčerpávající ve smyslu úplného zahrnutí.
  • 6. Výběrový průzkum může být někdy chápán jako syn. výběrového šetření (160-1); ve druhém případě však je zdůrazněna především metodika postupu.
  • 7. Zkušební sčítání může být označeno též jako předběžné sčítání nebo jako zkušební průzkum. 8 Ověřování po sčítání má za cíl určit velikost možných chyb při sčítání. 9 Průzkum po sčítání je vlastně ověřovací průzkum sčítání.


More...